res technologies logo

Zarządzanie inwestycją

Zarządzanie inwestycją (prowadzenie budowy)

Na budowlany proces inwestycyjny składa się szereg czynności, począwszy od ustalenia warunków zabudowy, poprzez uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i realizację robót budowlanych, na oddaniu obiektu do użytkowania kończąc.

Efektywne zarządzanie tym procesem to nie lada wyzwanie. Warto wspomóc się profesjonalistami. Nasza wykwalifikowana kadra pomoże zarówno w ramach usług bezpośrednich, przejmując prawa i obowiązki jako jeden uczestników procesu budowlanego, jak i pośrednich (wspomagających). RES Technologies to pewny Partner w drodze do sukcesu:


Budowlany proces inwestycyjny - Wybierz Swoją drogę

Uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego

Funkcje bezpośrednie
( ze wskazaniem praw i obowiązków zgodnie z prawem budowlanym)

  Inwestor / Inwestor zastępczy
 • Inicjacja i organizacja procesu budowlanego

 • Strona postępowania administracyjnego w procesie uzyskania pozwolenia na budowę i innych postępowaniach, dka których podstawę prawno-materialną stanowią przepisy prawa budowlanego

 • Czytaj więcej
  Projektant
 • Gdy do realizacji określonych robót ustawa prawa budowlanego wymaga sporządzenia projektu budowlanego

 • Ewentualnie delegowanym przez Generalnego Wykonawcę("zaprojektuj i wybuduj")

  Inspektor nadzoru inwestorskiego
 • Gdy w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożono obowiązak jego ustanowienia lub w przypadku dobrowolnego jego ustanowienia przez inwestora

 • Czytaj więcej
  Kierownik Budowy
 • W przypadku procesu budowlanego, dla którego niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę

 • Ewentualnie delegowanie przez Generalnego Wykonawcę

 • Czytaj więcej

Funkcje pośrednie
(wspomagające)

  Generalny Wykonawca
 • Przygotowanie i prowadzenie budowy, poprzedzone ewentualnym uczestnictwem w procesie uzyskania pozwolenia na budowę( "zaprojektuj i wybuduj"), z delegowaniem kierownika budowy i/lub kierowników robót

  Inżynier Kontraktu
 • Wielobranżowy specjalistyczny zespół koordynujący i nadzorujący proces budowlany

 • Czytaj więcej
  Project Manager
 • Zarządzanie procesem lub jego częścią

 • Czytaj więcej

Przekuj ideę w czyn i poczuj radość realizacji!

...Na budownictwie znamy się najlepiej...