res technologies logo

Oferta

Kosztorysowanie robót budowlanych

Świadczymy również usługi kosztorysowania robót budowlanych, wykonując:

  • Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót

  • Kosztorys inwestorski

  • Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru bez KNR

  • Obmiar z natury

  • Kosztorys powykonawczy

Dzięki wielobranżowej załodze jesteśmy w stanie dokonać kompleksowej optymalizacji planowanych rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych. Zapraszamy do kontaktu!

...Na budownictwie znamy się najlepiej...