res technologies logo

Oferta

Ekspertyzy i opinie techniczne

Specjalistyczna ocena stanu technicznego obiektu budowlanego może mieć formę opinii bądź ekspertyzy technicznej. Konieczność wykonania takiej dokumentacji zachodzi m.in. w przypadku, gdy planujemy zmodernizować istniejący budynek (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa) czy zmienić sposób jego użytkowania oraz w przypadku pojawienia się niepokojących objawów zużycia technicznego obiektu (zarysowania, ugięcia).

Podstawą oceny są oględziny obiektu, weryfikacja dostępnej dokumentacji budowlanej oraz – w przypadku ekspertyzy, w miarę potrzeb – dodatkowe pomiary, badania specjalistyczne czy obliczeniowa analiza nośności elementów konstrukcyjnych. Działań tych, zakończonych wydaniem zaleceń dot. dalszego postępowania z badanym obiektem (dla opinii) czy też wnioskami stanowiącymi ciąg przyczynowo – skutkowy wystąpienia wykrytych zaniedbań/uchybień wraz z wytycznymi usunięcia usterek (dla ekspertyzy), z chęcią podejmą się dla Państwa związani z RES Technologies rzeczoznawcy budowlani.

...Na budownictwie znamy się najlepiej...