res technologies logo

Oferta

Działalność doradcza i szkoleniowa


Naszą wiedzą i zdobytym doświadczeniem z chęcią dzielimy się doradzając i audytując opracowania związane z budowlanym procesem inwestycyjnym (kosztorysy, projekty budowlane, stan odbieranych mieszkań itp.), a także organizując szkolenia i warsztaty, zarówno dla osób z branży, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak i laików budowlanych. Stawiamy na elastyczność działania, profesjonalizm i terminowość.

Dostępne na rynku szkolenia z zakresu technicznego doradztwa budowlanego:

  • Budowlany proces inwestycyjny w teorii i praktyce

  • Efektywne zarządzanie inwestycją budowlaną

  • Opinie i ekspertyzy techniczne – od ogółu do szczegółu

  • Cykl życia obiektu budowlanego, KOB i ocena jego stanu technicznego

  • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (uwaga: ze względu na obszerność tematu, podzielono go na panele)

  • Kosztorysowanie robót budowlanych a optymalizacja wielokryterialna rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych


O dostępność powyższych ofert prosimy dowiadywać się drogą mailową.

...Na budownictwie znamy się najlepiej...