res technologies logo

O firmie

O nas

RES Technologies A. Gawęda Sp. K. – naszą Rzetelność i Efektywność przekuwamy w Satysfakcję Zleceniodawcy już od początku działalności, tj. od 01.2013r. Mamy za sobą wiele przedsięwzięć budowlanych z sektora budownictwa przemysłowego, głównie jako podwykonawca w zakresie montażu elementów obiektów budowlanych (obudowy ścian i pokrycia dachowe hal przemysłowych i obiektów przynależących). Posiadamy również doświadczenie jako delegowany do Generalnego Wykonawcy Koordynator Kontraktu, sprawujący pieczę nad przebiegiem procesu przygotowania i realizacji Inwestycji m. in. w zakresie:

  • ustalania budżetu i optymalizacji kosztów,

  • tworzenia harmonogramów rzeczowo - finansowych,

  • koordynacji procesu projektowania i uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę,

  • doboru podwykonawców oraz negocjowania z nimi zapisów umownych,

  • prowadzenia dialogu z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i obsługi inwestycji w trakcie trwania jej realizacji.


o firmie
… bo robimy to, co umiemy najlepiej…
o firmie